Establishment lokalny – o problemach z praktycznym zastosowaniem przepisu art. 44(1) KPC