Jesienna Akademia #DI

Jesienna akademia #DI to projekt realizowany na przełomie października i listopada 2021 r., koordynowany przez adwokat Katarzynę Kielsznię – Budzińską z Zespołu szkoleniowo – edukacyjnego, dedykowany przede wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia organizowane w ramach Akademii mają charakter bezpłatny, prowadzone są przez praktyków, którym uczestnicy mogą zadawać również pytania. Po zakończeniu szkolenia, osoby biorące w nich udział uzyskują zaświadczenie, potwierdzające udział.

Plan szkoleń jest następujący:

  1. 14.10.2021 r. czwartek, godzina 18.00 „Aktualne i sporne zagadnienia związane z wnoszeniem środków zaskarżenia do sądów administracyjnych (problematyka legitymacji do wniesienia skargi, wyczerpanie środków zaskarżenia, elektroniczne składanie pism, dostęp online do akt sądowych, korzystanie z baz orzecznictwa, itp.)”, prowadzący dr Jan Szuma (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu), [ link do wydarzenia: klik ]
  2. 21.10.2021 r. czwartek, godzina 18.00 „Prawo marketingu i reklamy z uwzględnieniem social mediów”, prowadząca adw. Dagmara Miler (również aplikantka na Aplikacji Rzecznikowskiej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych)
  3. 28.10.2021 r. czwartek, godzina 18.00 „Medyk jako świadek w procesie karnym”, prowadząca adw. dr Joanna Machlańska
  4. 4.11.2021 r. czwartek, godzina 18.00 „Egzekucja alimentów”, prowadzący Komornik Sądowy Marcin Jan Mania
W każdy wtorek przed szkoleniem zostanie opublikowane przypomnienie o szkoleniu wraz z Formularzem zgłoszenia! Uczestnictwo w szkoleniu będzie możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza.
Na podane dane zostanie wysłany link do szkolenia na platformie Zoom.
Zapraszamy do czynnego brania udziału w szkoleniu!