Category: WYDARZENIA

Debaty Inspirujące

Już jutro, 26 września 2021 r., o godzinie 10:00 odbędzie się pierwszy odcinek z cyklu Debat Inspirujących, w której prowadząca – warszawska adwokatka Dagmara Miler – razem ze swoimi rozmówcami będzie...

Tour de Konstytucja

Tour de Konstytucja.pl

„Tour de Konstytucja PL” – wydarzenie ogólnopolskie dla wszystkich chętnych aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii.