Czy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego to krok w kierunku POLEXITU?

AUTOR: APLIKANT ADWOKACKI KAROL PERKOWSKI Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezesa Rady Ministrów orzekał, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodnie z polską Konstytucją. Czy to krok do Polexitu?  Ostatnimi...