Category: MEDIA

Pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej

Wraz z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych i akademickich z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka, Komitetem Obrony Sprawiedliwości #KOS, w tym m.in. Stowarzyszeniem Prokuratorów LEX SUPER OMNIA #LSO, Stowarzyszeniami Sędziów IUSTITIA...

WYWIAD Z WICEPREZESEM STOWARZYSZENIA

Na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej pojawił się wywiad Szymona Cydzika z wiceprezesem Stowarzyszenia, adwokat Anną Kątnik – Mania, zatytułowany „Stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla NRA”.  Dowiecie się z niego Państwo m. in....