Z perspektywy mediatora: Zielony pokój.

Nie jest tajemnicą, że resort sprawiedliwości zachęca prezesów sądów okręgowych do tworzenia tzw. zielonych pokoi, widząc w ich utworzeniu szansę na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Inicjatywa zrodziła się w marcu...