Wspólnota mieszkaniowa – dlaczego warto ją poznać?

Choć wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana, to w praktyce wciąż pojawia się wiele wątpliwości prawnych związanych z jej funkcjonowaniem. Konieczność poszukiwania, trudności ze...