Category: PRZEPISY

Rozprawa online a prawo do obrony

W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142). Duże zastrzeżenia ze strony środowiska adwokackiego...