Category: TEMATY

OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w przedmiocie przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 sierpnia 2021 r., podczas którego poddano pod głosowanie m. in. tzw. ustawę anty-TVN

W imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, w związku z przebiegiem dzisiejszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i głosowania nr 16-18 zajmujemy następujące stanowisko w sprawie. Przede wszystkim wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec...