Category: BLOG.STREFA

OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w przedmiocie przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 sierpnia 2021 r., podczas którego poddano pod głosowanie m. in. tzw. ustawę anty-TVN

W imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, w związku z przebiegiem dzisiejszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i głosowania nr 16-18 zajmujemy następujące stanowisko w sprawie. Przede wszystkim wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec...

#pelnosprawniwprawie

#pełnosprawniwprawie: SYTUACJA PRAWNA I FAKTYCZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WOBEC KTÓRYCH WYKONYWANA JEST KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

AUTOR: ADWOKAT ZBIGNIEW BAKALARCZYK    I. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób z niepełnosprawnościami Kara pozbawienia wolności orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu jest daleko idącym ograniczeniem praw i wolności jednostki, usprawiedliwionym uprzednim...