Z cyklu: okiem asesora komorniczego – droga pułapka na wierzyciela.