Terminy na udostępnienie informacji publicznej w czasie epidemii