STATUS ADWOKATA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM: Adwokat jako zawód zaufania publicznego