Stanowisko Prezesa DI wobec wypowiedzi Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz