Przepisy: Czy zmiana art. 37a k.k. obowiązuje?

You may also like...