Czy mamy obecnie stan klęski żywiołowej?

1 Response

  1. 1 maja, 2020

    […] Od kilku tygodni wszyscy wskazują na to, że są duże wątpliwości, co do prawidłowości ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z brakiem uprzedniego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. O tym już w jednym ze swoich artykułów pisałam. […]