PRZEPISY: Czy uzasadnienia wyroków na urzędowych formularzach są zgodne z prawem?