Orzecznictwo: Charakter prawny pełnomocnictwa procesowego (art. 91 k.p.c.)