Author: adw. Kinga Dagmara Siadlak [KDS]

Miałam Marzenie…

Mecenas Anna Bogucka-Skowrońska – adwokat, senator I, II i IV kadencji, sędzia Trybunału Stanu, członek NRA. Od początku istnienia NSZZ Solidarność była związana z tą organizacją jako doradca i współzałożyciel struktur miejskich i regionalnych....

miniatura linku

Świadkiem być… kto za to zapłaci?

Sytuacja świadka, który został wezwany do sądu nie jest komfortowa. Chyba nikt nie lubi być „ciągany” po sądach… prawda? Osoba wezwana na świadka musi się stawić na wezwanie. Może ją zwolnić tylko zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego. Ignorowanie wezwania może skończyć się dla świadka grzywną (w postępowaniu cywilnym), karą pieniężną (w postępowaniu karnym), a nawet zatrzymaniem przez policję i przymusowym doprowadzeniem na zeznania. Tak więc… lepiej się stawić na wezwanie sądu…