aplikant adwokacki Aleksandra Ostręga

 

APLIKANT ADWOKACKI

ALEKSANDRA OSTRĘGA

 

 

CZŁONKOSTWO W #DI

Przystąpiłam do Stowarzyszenia, gdyż byłam obecna przy jego zakładaniu 😀

 

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

  • należy do Izby Adwokackiej w Koszalinie,
  • jest starostą I roku aplikacji adwokackiej w Koszalinie.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU

  • studia prawnicze ukończyła na: Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • pracę magisterską – glosa – napisała pod kierunkiem dr. hab. Oktawiana Nawrot, na temat: „Czy dziecko poczęte jest człowiekiem? glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 8 lipca 2004 r., skarga 53924/00 w sprawie Vo przeciwko Francji”

 

DANE KONTAKTOWE

telefon: (+48) 668 343 475

e-mail: aleksandra.ostrega@gmail.com