Zgromadzenie: Robimy to dla wszystkich – solidarnie z sędziami