ZAWÓD: ADWOKAT || Co oznacza rota ślubowania adwokackiego?