Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie procesu nabycia przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego nieruchomości: