Wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia adwokat Anny Kątnik – Mania podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP

You may also like...