OŚWIADCZENIE W SPRAWIE CZYNNOŚCI PODJĘTYCH WOBEC ADWOKATA ROMANA GIERTYCHA