List otwarty Prezesa DI w sprawie prób wywołania efektu mrożącego względem obrońcy

You may also like...