List otwarty Prezesa DI w sprawie prób wywołania efektu mrożącego względem obrońcy