APEL STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” W PRZEDMIOCIE WEZWANIA DO NIEZWŁOCZNEGO WYKONANIA ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 14 LIPCA 2021 R. ORAZ 15 LIPCA 2021 R.