OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris w sprawie adwokata Michała Romanowskiego