adwokat Zbigniew Bakalarczyk

 

ADWOKAT

ZBIGNIEW BAKALARCZYK

 

 

CZŁONKOSTWO W #DI

Przystąpiłem do Stowarzyszenia, ponieważ chcę działać, chcę mieć wpływ na kształtowanie otoczenia prawnego, widzę ogromne potrzeby edukacyjne. W #DI w szczególności interesuję się projektem #pełnosprawniwprawie, gdyż sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest przeze mnie traktowana ze szczególną uwagą.

 

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

 • należy do Izby Adwokackiej w Łodzi,
 • w ramach działalności samorządowej jest: zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
 • kancelarię indywidualną prowadzi w Łodzi (90-451), przy ul. Piotrkowskiej 211 lok. 6/6a,
 • w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: prawa cywilnego (odszkodowanie, zadośćuczynienie), prawo karne skarbowe, prawo karne (postępowania szczególne, w tym w ramach obrotu międzynarodowego),
 • wykonuje zawód mediatora,
 • posiada doświadczenia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz zarządzaniem zmianą,
 • świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU / DODATKOWE KWALIFIKACJE

 • ukończył: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz rachunkowości zarządczej i controllingu, mediacje sądowe i pozasądowe
 • aplikację adwokacką odbył w ramach: Izby Adwokackiej w Łodzi,
 • ukończył także aplikację prokuratorską i zdał egzamin prokuratorski,
 • studia prawnicze ukończył na: Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • pracę magisterską napisał na temat: Zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

CZAS WOLNY

 • zainteresowania / hobby: w wolnym czasie uprawia sporty siłowe (niestety już nie gimnastyczne), interesuje się fizyką oraz jest wielbicielem opery.

 

DANE KONTAKTOWE

siedziba kancelarii: ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6a, 90-451 Łódź

telefon: (+48) 605 693 001

e-mail: zb@kancelariaswb.pl

strona internetowa: www.kancelariaswb.pl

Facebook: Adwokat Mediator Zbigniew Bakalarczyk

LinkedIn: Zbigniew Bakalarczyk

YouToube: Kancelaria SWB