adwokat Kamilla Kasprzak

 

ADWOKAT

KAMILLA KASPRZAK

 

 

CZŁONKOSTWO W #DI

Przystąpiłam do Stowarzyszenia, bo chciałam mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

  • należy do Izby Adwokackiej w Koszalinie,
  • w ramach działalności samorządowej jest: członkiem Komisji ds kontaktów z Sądami i Prokuraturami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie,
  • kancelarię indywidualną prowadzi w Lęborku (84-300)przy Placu Pokoju 6
  • w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: prawa cywilnego i administracyjnego,
  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora (decyzją z dnia 11 grudnia 2018 roku została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, a decyzją z dnia 14 stycznia 2019 roku na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, wpisana została również na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej),

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU / DODATKOWE KWALIFIKACJE

  • ukończyła: Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Studia Podyplomowe „Podatki i prawo podatkowe” na Uniwersytecie Gdańskim, Szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, Szkolenie „Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez przemocy”, Szkolenie z zakresu mediacji gospodarczych organizowane przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza,
  • aplikację adwokacką ukończyła w ramach: Izby Adwokackiej w Gdańsku,
  • studia prawnicze ukończyła na: Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • pracę magisterską napisała pod kierunkiem Prof. Zdzisława Brodeckiego, na temat: „Efektywność prawa wspólnotowego w krajowym porządku prawnym”.

 

CZAS WOLNY

  • zainteresowania / hobby: literatura, nordic walking, podróże.

 

DANE KONTAKTOWE

siedziba kancelarii: Plac Pokoju 6, 84-300 Lębork

telefon: (+48) 502 059 649

e-mail: kancelaria@adwokatkasprzak.pl

strona internetowa: www.adwokatkasprzak.pl

Facebook: Kancelaria Adwokacka Kamilla Kasprzak